Future plan(t)s

iSprout helpt kinderen bij het opgroeien en opbloeien tot gezonde, fitte, gelukkige en milieubewuste burgers. Ook iSprout zelf is hard aan het groeien en zal dit ook altijd blijven doen! IT’S IN THE NAME!

PILOT 2018
In het voorjaar van 2018 hebben wij onze eerste pilot op twee basisscholen in Arnhem uitgevoerd. De pilot was een groot succes! Lees hier: Met een app kinderen gezonder laten leven
PILOT 2019
In 2019 staat een tweede pilot op de planning. Met deze pilot willen wij de diverse bestaande interventie (rondom het thema gezonde leefstijl) aan elkaar gaan verbinden. Kinderen plaatsen content voortvloeiend uit de kennis die ze uit de diverse interventies hebben opgedaan op de app iSprout. Door gebruik te maken van onze app wordt het effect van de interventies op het gedrag van het kind inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan onder andere het verander- en ontwikkelingsproces van het kind en de betrokkenheid van de omgeving gemeten worden. Daarnaast heeft iSprout  een voorlichtende rol door de diverse interventies die aangeboden worden door het buurtprogramma kenbaar te maken aan onze doelgroep. Onze doelgroep zullen kinderen van 9 tot 12 jaar uit de economisch en maatschappelijk kwetsbare wijken van Arnhem zijn. De data die wij verzamelen via de app zal gebruikt worden voor verder onderzoek en verbetering van het project. De gegevens zullen altijd anoniem blijven en nooit worden gedeeld met commerciële partijen.

 

We zien toekomstperspectieven om het project iSprout in heel Nederland uit te zetten. iSprout zal altijd op zoek zijn naar mensen die ons willen helpen om ons te laten groeien!

HELP ONS SPROUTJE GROEIEN
Wil je ons sproutje financieel helpen groeien, dan mag dat natuurlijk ook! Dat kan heel simpel door hier te DONEREN. Alle kleine beetjes zijn welkom! 

 

Meer weten?